पोलिस भरती पात्रता वय ऊंची शिक्षण

पोलिस भरती पात्रता वय ऊंची शिक्षण SRPF व वाहन चालक, बॅंडस्मन संपूर्ण माहिती दिली आहे.

◆ पोलिस भरती पात्रता वय ऊंची शिक्षण

खुल्या वर्गासाठी : १८ ते २८

कास्ट : १८ ते३३ मराठा

Esbc : १८ ते ३३

एसआरपीसाठी…

खुल्या वर्गासाठी

फक्त मुले : १८ ते २५

कास्ट : १८ ते ३०

मराठा : १८ ते ३०

ड्रायव्हर…

खुल्या वर्गात : १९ ते २८

कास्ट : १९ ते ३३

मराठा Esbc : १९ ते ३३

बँड… फक्त मुले

खुल्या वर्गात : १८ ते २८

कास्ट : १८ ते ३३ मराठा

Esbc : १८ ते ३३

शिक्षण : बारावी उत्तीर्ण किंवा समकक्ष किंवा ( बँड पथक १० वी उत्तीर्ण)

उंची : मुलाचे १६५ सेमी तर मुलीचे १५५ सेमी,

SRPF : फक्त मुले १६८ सेमी,

ड्रायव्हर : मुलाचे १६५ सेमी तर मुलीचे १५८ सेमी,

बँड पथक : फक्त मुले १६३ सेमी

74 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *