औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दलऔरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती (प्रश्न-उत्तर)  औरंगाबाद विभागाचे प्रादेशिक नाव काय? - मराठवाडा.

औरंगाबाद विभागाचे प्रादेशिक नाव काय? – मराठवाडा.

मराठवाडा विभागाचे मुख्यालय कोठे आहे? – औरंगाबाद.

लातूर जिल्हा पूर्वी कोणत्या जिल्ह्यात होता? – उस्मानाबाद.

जालना पूर्वी कोणत्या जिल्ह्यात होता? – औरंगाबाद.

महाराष्ट्रातील कोणत्या विभागात जंगले सर्वात कमी आहेत? – मराठवाडा.

गवताळा औटरामघाट अभयारण्य कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद-जळगाव.

औरंगाबाद जिल्ह्यातील वनोद्यान कोणते? – अजिंठा.

· जायकवाडी उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.

· हिमायतबाग उद्यान कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती Information About Aurangabad

· विष्णुपुरी प्रकल्प कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – नांदेड.

· गोदावरी नदीवरील जायकवाडी प्रकल्प कोणत्या ठिकाणी आहे? – पैठण-औरंगाबाद.

· जायकवाडी जलाशयाचे नाव काय? – नाथसागर.

· जायकवाडी योजना स्टेज-1 कोणत्या जिल्हयासाठी आहे? – औरंगाबाद, अहमदनगर, बीड, परभणी, नांदेड.

· महाराष्ट्रातील जायकवाडी प्रकल्प कोणत्या उद्देशाने हाती घेण्यात आला? – कोरडवाहू जमीन ओलीताखाली आणणे.

· बोरांसाठी कोणते ठिकाण प्रसिद्ध आहे? – राहुरी व औरंगाबाद.

· महाराष्ट्रातील ज्वारीचे उत्पादन कोणत्या भागात जास्त होते? – मराठवाडा.

· महाराष्ट्रातील मराठवाडा भागातून इतर ठिकाणी लोक स्थलांतर होण्याचे कारण काय? – कोरडा दुष्काळ.

· जायकवाडी जलविद्युत केंद्र कोठे आहे? – पैठण, औरंगाबाद.

· गोदावरी नदीवरील जलविद्युत प्रकल्पास कोणत्या देशाचे साह्य लाभले आहे? – जपान.

· हिमरुशाली साठी प्रसिद्ध असलेले ठिकाण कोणते? – औरंगाबाद.

· गुजराती फेटे तयार केले जाणारे महाराष्ट्रातील ठिकाण कोणते? – पैठण.

· महाराष्ट्रातील औद्योगिकदुष्ट्या अविकसित भाग कोणता? – मराठवाडा.

· शिखांचे दहावे धर्मगुरु गुरुगोविंद सिंग यांची समाधी कोठे आहे? – नांदेड.

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती Information About Aurangabad

· दक्षिणेची काशी म्हणून ओळखले जाणारे शहर कोणते? – पैठण.

· पैठण हे कोणत्या संताची कर्मभूमी म्हणून ओळखली जाते व तेथे कोणत्या संताचा जन्म झाला होता? – संत एकनाथ.

· औंढा नागनाथ हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – हिंगोली.

· घृष्णेश्वर हे ज्योतिर्लिंग कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.

· शिखांची दक्षिण काशी म्हणून ओळखले जाणारे ठिकाण कोणते? – नांदेड.

· परळी वैजनाथ हे ज्योतिर्लिंग कोणता जिल्ह्यात आहे? – बीड.

· खरोसा लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – लातूर.

· अंबेजोगाई कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – बीड.

· तेर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – उस्मानाबाद.

· पितळखोरा बौद्ध लेणी कोणत्या आहे? – औरंगाबाद.

· धाराशिव ही जैन व हिंदू लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – उस्मानाबाद.

· वेरूळची बौद्ध लेणी कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.

· अखंड शिल्पातले कैलास मंदिर कोठे आहे? – औरंगाबाद.

· वेरूळ अजिंठा कशासाठी प्रसिद्ध आहे? – शिल्पकला.

· महाराष्ट्रातील शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेला भाग कोणता? – मराठवाडा.

· मराठवाडा कृषी विद्यापीठाची स्थापना केव्हा झाली? – 1972.

· वॉटर अँड लँड मॅनेजमेंट इन्स्टि. (वाल्मी) कोठे आहे? – औरंगाबाद.

· श्री. शिवाजी महाराजाचे कुलदैवत भवानी मातेचे मंदिर कोठे आहे? – तुळजापूर (उस्मानाबाद).

· महानुभव पंथाचे महत्वाचे केंद्र कोठे आहे? – नांदेड.

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती Information About Aurangabad

· कवि मुकुंदराज यांची समाधी कोठे आहे? – अंबेजोगाई.

· मराठीतील सर्वात प्राचीन शिलालेख कोठे सापडला? – अक्षी.

· दौलताबाद जवळील देवगिरी किल्ला कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – औरंगाबाद.

· प्रादेशिक वस्तु संग्रहालय कोठे आहे? – उस्मानाबाद.

· महाराष्ट्रातील आर्थिक दृष्ट्या सर्वाधिक मागासलेला भाग कोणता? – मराठवाडा.

· भारुडे लोकप्रिय करणारे संत कोण? – एकनाथ.

· शिखांच्या ग्रंथ साहित्यामध्ये कोणत्या संताचे वाण्ड्मय समाविष्ठ आहे? – नामदेव.

· प्रवारा नदी कोणत्या नदीची उपनदी आहे? – गोदावरी.

· बालाघाट डोंगर कोणत्या जिल्ह्यात आहे? – बीड.

· मराठवाड्यातील प्रमुख कापड निर्मिती केंद्र कोणते आहे? – औरंगाबाद.

· देवगिरीचा (दौलताबादचा) किल्ला कोणत्या डोंगरात आहे? – अजंठा रांगा.

औरंगाबाद प्रशासकीय विभागाबद्दल माहिती Information About Aurangabad

click for maharashtra jobs 

· गोदावरी व भीमा नदीना वेगळे करणारी रांग कोणती? – हरिषचंद्र-बालाघाट.

· बालाघाट व अजंठा रांगांच्या दरम्यान कोणत्या नदीचे खोरे आहे? – गोदावरी.

72 / 100

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *